0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
New Arrivals - Dresses – Mariya Sohail

New Arrivals - Dresses

Chateau Rose

Rs.39,500.00 โ€“ Rs.53,500.00

๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ 3 ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ-๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด...

Tinted Sky

Rs.25,000.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜บ๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ...

Plum Rosette

Rs.16,500.00

๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ...

Fleur Mint

Rs.20,500.00

๐˜๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜จ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ 3๐˜‹ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ...

Lilac Crystal

Rs.22,000.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข-๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ด ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ด, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ช๐˜น๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด...

Deedar

Rs.25,500.00

Our refreshing ocean green raw-silk long shirt designed traditionally but with a different modern cutline technique which opens on one side of the shirt with a round bottom showcasing blockprinting...

Laalsa

Rs.39,500.00

Our laalsa edition showcases the glorifying long organza ombrรฉ shirt with blockprinting running from top to bottom of the shirt. An accent colour pannel is added in the silhouette. Additional...

Elaheh

Rs.42,500.00

The whimsical organza short shirt with a slit on the mid-front of the shirt. 3D butterflies and beetles were mindfully crafted with flowers and their petals wrapped in net fabric...

Frozen Sapphire

Rs.88,500.00

Frozen Sapphire is a net gown of periwinkle blue; crew neck heavily hand embellishmed with classic net wrapped 3D crystals, pearls, swarovskis and gotta. Added accent colour french knots compliment...

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page