0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
Fitoor - Semi Formals – Mariya Sohail

Fitoor Semi Formals

Fleur Mint

Rs.20,500.00Rs.17,425.00

๐˜๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜จ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ 3๐˜‹ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ...

Chateau Rose

Rs.33,575.00 โ€“ Rs.45,475.00

๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ 3 ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ-๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด...

Lilac Crystal

Rs.22,000.00Rs.18,700.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข-๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ด ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ด, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ช๐˜น๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด...

Tinted Sky

Rs.25,000.00Rs.21,250.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜บ๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ...

Plum Rosette

Rs.16,500.00Rs.14,025.00

๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ...

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings