0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
0304-8222345
mariyasohailofficial@gmail.com
Fitoor - Semi Formals – Mariya Sohail

Fitoor Semi Formals

Fleur Mint

Rs.20,500.00

๐˜๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜จ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ 3๐˜‹ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ...

Chateau Rose

Rs.39,500.00 โ€“ Rs.53,500.00

๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ 3 ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ-๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด...

Lilac Crystal

Rs.22,000.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข-๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ด ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ด, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ช๐˜น๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด...

Tinted Sky

Rs.25,000.00

๐˜ˆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜บ๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ...

Plum Rosette

Rs.16,500.00

๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ...

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page